Via dit bericht willen we iedereen nogmaals attenderen op de verplichte danskleding.
Eenheid in de lessen geeft rust en vanuit die rust kan er beter gecorrigeerd worden. Daarnaast is er hierdoor geen onderscheid tuusen de leerlingen en is iedereen in beginsel gelijk.

Na de kerstvakantie wordt iedereen geacht de juiste kleding te dragen in de les.
Vragen hierover kunt u stellen bij Chanta of de betreffende docent.

De kleding is te koop bij ons in de studio.